Vi vill ha en ny logga! Vill du rita den åt oss?

Vi vill ha en ny logga! Vill du rita den åt oss?

Om du har en idé skicka in den till fistudenterlund@gmail.com skriv ”LOGGA” i ämnesraden.

Krav på utformning av logga:

• Den ska vara ”F!-rosa”
• Det ska tydligt framgå att det är vår logga

Vid medlemsmöte kommer det röstas igenom vilken logga som F! Studenter Lund ska representeras med!

Annonser