Extra-insatt årsmöte!

Med anledning av att vi bland annat behöver anta verksamhetsplan samt tillsätta ny kommunikationsansvarig kallar vi nu till årsmöte!

Mötet kommer att äga rum nu på onsdag 29/10 klockan 18 i Demokratisk vänsters lokal på Magle lilla kyrkogata 2b (vid mårtenstorget).

Endast betalande medlemmar kommer att ha rösträtt vid mötet, men andra intresserade är välkomna att närvara.

Handlingar kommer till alla medlemmar via mail. Glöm inte att bli medlem innan mötet. Klicka på fliken ”Bli medlem” och läs mer där!

Varmt välkomna! :)

Annonser