Kontakt

Du når oss lättast via mail: fistudenterlund@gmail.com

Vi finns även på sociala medier:

fbFi Studenter Lund
insta@fistudenterlund
twitter @fistudenterlund

 Vårt nyhetsbrev på mejl kan du skriva upp dig på här!

Annonser