Om F! Studenter Lund

F! Studenter Lund är en självständig organisation som samarbetar med F! nationellt, regionalt och lokalt. Föreningen bildades den 4 april 2014 och verkar för att lyfta studentfrågor inom Lunds kommunpolitik, mot Lunds Universitet och i relation till andra eftergymnasiala utbildningar i Lunds kommun.

F! Studenter Lund har som ändamål att främja en intersektionell feministisk politisk utveckling med särskilt fokus på studenter och studentfrågor. Vi vill sätta de feministiska frågorna högst på dagordningen. Vi ska verka för att undanröja könsdiskriminering, rasism och heteronormativitet samt motverka orättvisor och förtryck som bygger på kön, sexualitet, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, tro/religion, könsuttryck, könsidentitet och ålder.

Studenter är inte en homogen grupp och det måste återspeglas i politiken! Samtidigt vill vi vara en normkritisk del i Lunds studentliv där studenter av alla de slag kan mötas och umgås. Därför arrangerar vi med jämna mellanrum sociala aktiviteter, studiecirklar och festligheter som är öppna för alla. Ungefär en gång i månaden har vi medlemsmöten där endast medlemmar har rösträtt, men alla är välkommna att närvara. För medlemmar finns även olika arbetsgrupper som driver sociala aktiviteter, arbetar med politiska kampanjer och stöttar föreningens arbete på olika sätt.

F! Studenter Lund har även en styrelse bestående av:

Talesperson: Sara Kopljar

Sekreterare: Daniel Kraft

Kassör: Carl Granklint Rask

Aktivitetsansvarig: Sanne Petersson

Medlemsansvarig: Kajsa Stolt

Annonser