Debattartikel angående slopande av åldersavskrivning för studiemedel

Debattartikel

”En majoritet av dem som förväntas ha kvar en studieskuld vid 67 års ålder är kvinnor. Ett avskaffande av åldersavskrivning slår därför hårdast mot den grupp som redan har det sämst, skriver flera medlemmar i Fi Studenter.”

Debattartikel angående slopande av åldersavskrivning för studiemedel

Bristande tillgänglighet är nu en form av diskriminering!

Hurra! Äntligen är bristande tillgänglighet med i diskrimineringslagen. Vårt universitet ska vara tillgängligt för alla!

”Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som endast gäller inom delar av arbetslivet och utbildningsområdet.”

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/AU8/

Stina Svensson och Gudrun Schyman i Lund!

Missade du Gudrun Schyman och Stina Svenssons besök i Lund idag? Klicka här och här för att se klipp från deras torgtal. Tack till LUPEF som anordnade föreläsningen med Gudrun Schyman på Eden. Salen blev snabbt fullsatt, och om du inte fick plats tänk på att du kan engagera dig i F! Studenter Lund så kanske vi kan få hit Gudrun snart igen!Bild

Vi vill ha en ny logga! Vill du rita den åt oss?

Vi vill ha en ny logga! Vill du rita den åt oss?

Om du har en idé skicka in den till fistudenterlund@gmail.com skriv ”LOGGA” i ämnesraden.

Krav på utformning av logga:

• Den ska vara ”F!-rosa”
• Det ska tydligt framgå att det är vår logga

Vid medlemsmöte kommer det röstas igenom vilken logga som F! Studenter Lund ska representeras med!